Pembahasan Soal No. 41 Stoikiometri

0
 1. Suatu senyawa karbon yang berupa gas mempunyai rumus empiris CH2. Massa 4 1iter gas tersebut(T,P)= 7 gram. Pada suhu dan tekanan sama, 11 gram CO2 mempunyai volum 6 liter. Rumus molekul senyawa itu adalah…
  (Ar H=1; C=12; O=16)
  A. CH2
  B. C2H2
  C. C2H4
  D. C3H6
  E. C4H8

Leave a Reply