Pembahasan Soal No. 30 Kelimpahan dan Sifat-sifat Unsur

0
 1. Konfigurasi elektron berhubungan dengan sifat magnet suafu zat. Zat yang bersifat paramagnetik …
  A. mempunyai paling sedikit 1 elektron tunggal
  B. tidak mempunyai elektron tunggal
  C. semua elektronnya berpasangan
  D. mempunyai 1 elektron tunggal
  E. spin elektronnya searah

Leave a Reply