Pembahasan Soal No. 28 SISTEM PERIODIK UNSUR-UNSUR

0
 1. Unsur A dan B mempunyai afinitas elektron bernrrut-turut 240 KJ mol^-1 dan -328 kJ mol^-1. Berarti …
  A. unsur A lebih mudah menyerap elektron daripada unsur B
  B. ion B^- lebih stabil daripada atom B
  C. ion A^- lebih stabil daripada atom A
  D. unsur A lebih bersifat nonlogam daripada B
  E. unsur A lebih sukar melepas elektron daripada unsur B

Leave a Reply