Pembahasan Soal No. 23 Kelimpahan dan Sifat-sifat Unsur

0
 1. Di antara pasangan oksida berikut yang berturut-turut bersifat sebagai oksida basa, asam, dan amfoter adalah …
  A. Al2O3, SiO2 dan P4O10
  B. MgO, Al2O3 dan P4O10
  C. MgO, P4O10 dan Al2O3
  D. Na2O, MgO dan Al2O3
  E. Na2O, MgO dan SO3

Leave a Reply