Pembahasan Soal No. 23 Ikatan Kimia

0
 1. Pembentukan ikatan kovalen koordinat antara PH3 dan BF3, menyangkut …
  A. pertambahan jumlah elektron pada kulit valensi fosforus
  B. pengurangan jumlah elektron pada kulit valensi fosforus
  C. pemindahan elektron dari fosforus ke boron
  D. pemindahan elektron dari boron ke fosforus
  E. penggunaan bersama sepasang elektron antara fosforus dengan boron

Leave a Reply