Pembahasan Soal No. 22 Struktur Atom

0
 1. Suatu atom mempunyai konfigurasi elektron K=2; L=8; M=18; N=7. Salah satu isotopnya mempunyai nomor massa 80. Isotop tersebut mengandung …
  a. 35 elektron dan 35 neutron
  b. 35 proton dan 35 neutron
  c. 35 proton dan 45 neutron
  d. 35 elektron dan 80 neutron
  e. 80 elektron dan 80 proton

Leave a Reply