Pembahasan Soal No.20 Sifat Koligatif Larutan

0
 1. Suatu larutan urea dalam air mempunyai penurunan titik beku 0,372°C. Bila Kt air = 1,86°C m^-1 dan Kb air = 0,52°C m^-1, maka kenaikan titik didih larutan urea tersebut ialah…
  A. 2,60°C
  B. l,04°C
  C. 0,892°C
  D. 0,104°C
  E. 0,026°C

Leave a Reply