Pembahasan Soal No. 13 Struktur Atom

0
 1. Diketahui isotop Fe, maka ion Fe mempunyai …
  a. 26 elektron di sekitar inti
  b. 29 proton di dalam inti
  c. 29 elektron di dalam inti
  d. 23 elektron di sekitar inti
  e. 56 neutron di dalam inti

Leave a Reply