Pembahasan Soal No. 1 Kelimpahan dan Sifat-sifat Unsur

0
 1. Unsur nonlogam berikut yang terdapat dalam keadaan bebas di alam adalah …
  A. argon, oksigen, nitrogen, dan belerang
  B. nitrogen, klorin, oksigen, dan belerang
  C. karbon, oksigen, nitrogen, dan fluorin
  D. argon, karbon, klorin, dan belerang
  E. nitrogen, oksigen, silikon, dan fosforus

Leave a Reply